Головна сторінка » Тематичні шкільні твори » на вільну тему

Моя подорож у машині часу

Якби у Вас була машина часу і Ви могли б повернутися на деякий час назад в певний час та місце в минулому, коли і куди б Ви повернулися? Чому? Поясніть свою відповідь, використовуючи конкретні причини та приклади.
 

Якби мені була надана можливість повернутися до визначеного часу і місця в минулому, я б ризикнув повернутися до давньої Греції. У 5 столітті до н.е. греки перебували в процесі розвитку і реформування широкого спектру культурних, соціальних і наукових досліджень, які все ще мають значний вплив на сучасний світ.

У мистецтві Греція досягла значних успіхів в багатьох сферах, особливо в драматичній літературі. Твори Софокла, Евріпіда та Арістофана справили величезний вплив не тільки на західну літературу, але й західну думку в цілому. Твори цих драматургів сьогодні, як і раніше, ставлять в театрах по всьому світу. Тим не менше, було б унікальною захоплюючою можливістю побачити ці вистави, коли вони ставилися вперше.

Стародавні греки також досягли великих успіхів в соціальних науках. Можливо, найбільшим внеском з тих часів є розвиток демократії. Грецьке слово «demos»означає народ і«kratos»– влада, правління відповідно. Сьогодні багато хто з великих країн світу взяли і певною мірою змінили давньогрецьку систему. Тим не менш, її появою та ранньому періоду розвитку ми сьогодні завдячуємо стародавній Греції.

Таким наукам, як філософія, астрономія, фізика та біологія також приділялась значна увага в грецькому світі. Філософські твори Геракліта, Платона і Аристотеля робили глибокий вплив на західну наукову думку протягом більше двох тисяч років. Математична теорія Піфагора і Евкліда, в поєднанні з теоріями інших великих древніх цивілізацій, заклали фундамент, на якому пізніше базувались основі праці математиків, таких як Ньютон і Ейнштейн.

Світ Стародавньої Греції напевно був би цікавим та захоплюючим місцем, щоб повернутися. Політика, література, драма, фізика а також ряд інших форм мистецтва та наук були ще в зародковому стані і все це було предметом запеклих суперечок. І безсумнівно, було б корисним досвідом, щоб як спостерігати так і брати участь у таких захоплюючих подіях.  

Схожі твори: